Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

USLUGA IZRADE TENDER DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU PROJEKTA „ODVODNJA I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN“ ZA SUFINANCIRANJE EU SREDSTVIMA

Broj objave: 2015/S 005-0008484
Na vrh
Korisni linkovi