Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Izvještaj o kvaliteti vode za piće 2011. godine

U 2011. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode ukupnoispitano 2256 uzorka vode. Od toga je 507 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), a ostatak od 1749 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema.

Od 1749 uzoraka koji su ispitani svega 2 nisu odgovarala Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) i to zbog povišene koncentracije željeza i aerobnih bakterija što čini 0,11% neispravnih uzoraka. Napominjemo da su sve uočene neispravnosti otklonjene u najkraćem roku.

Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti.

U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za piće iz mreže i vodosprema.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2011. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospreme

1109

0

0

1109

1

0,09

Mreža

639

1

0,16

640

0

0

Ukupno

1748

1

0,06

1749

1

0,06Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) su detaljnije prikazani na našoj web stranicipod Analiza vode – Varkom.

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani u ovlaštenom laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na ukupno 123 pokazatelja kvalitete vode uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, mineralna ulja i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 16 uzoraka i svi su bili zdravstveno ispravni, a nalaze možetepogledati na našoj web stranici pod Analiza vode – HZJZ.

Na vrh
Korisni linkovi