Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Izvještaj o kvaliteti vode za piće u 2013. godini

U 2013. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d ukupno ispitano 2364 uzorka vode. Od toga je broja 525 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1564 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za piće), a ostatak od 275 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1564 uzoraka vode za piće koji su ispitani ni jedan nije bio zdravstveno neispravan. Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti.

U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za piće iz mreže i vodosprema.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2013. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospreme

905

0

0

904

0

0

Mreža

656

0

0

660

0

0

Ukupno

1561

0

0

1564

0

0


Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) su detaljnije prikazani na našoj web stranici pod Analiza vode – Varkom.

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani u ovlaštenom laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na ukupno 126 pokazatelja kvalitete vode uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, mineralna ulja i mnoge druge. Nalaze možete pogledati na našoj web stranici pod Analiza vode – HZJZ.

Na vrh
Korisni linkovi