Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA PIĆE U 2017. GODINI

U 2017. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2331 uzorak vode. Od toga je broja 529 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1553 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za piće), a ostatak od 209 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1553 uzoraka vode za piće koji su ispitani svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za piće je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.
U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za piće iz mreže i vodosprema.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2017. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospreme

966

0

0

966

0

0

Mreža

584

0

0

587

0

0

Ukupno

1550

0

0

1553

0

0


Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici pod Analiza vode – Varkom.
 
Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 133 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, detergente, viruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 14 uzoraka i prema nalazima su svi bili zdravstveno ispravni.
Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2017. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 283 uzoraka vode na tetrakloreten i lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za piće i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Koncentracija tetrakloretena je pala ispod 2 µg/l (MDK je 10 µg/l). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe i ne postoji nikakva mogućnost isporuke zdravstveno neispravne vode.
Sve nalaze revizijskog monitoringa možete pogledati na našoj web stranici pod Analiza vode – HZJZ.

Na vrh
Korisni linkovi