Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Poziv za prodaju poslovnih udjela u društvu Aquatehnika d.o.o.

Temeljem odluke Nadzornog odbora društva Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15 donesenoj na sjednici održanoj 8.svibnja 2017. godine, direktor objavljuje POZIV za prodaju poslovnih udjela u društvu AQUATEHNIKA d.o.o

Poveznica: Poziv za prodaju poslovnih udjela u društvu Aquatehnika d.o.o.
Na vrh
Korisni linkovi