Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Oglas za popunjavanje radnog mjesta "Predradnik preventivnog održavanje objekta i trase"  

Klasa: NP-03/18-01/225
Ur.broj: 5-42/74-18-1

Varaždin, 23.11.2018. godine
 

 VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

 O G L A S

za popunjavanje radnog mjesta

 PREDRADNIK PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA OBJEKTA I TRASE  - 1 izvršiteljUvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

* stupanj: IV – V (SSS-VKV)

* smjer: stolarski, građevinski

* radno iskustvo: 2 (dvije) godine za SSS
                             1 (jedna) godina na VKV

* posebni zahtjevi:

                    - osposobljenost za obavaljanje poslova niskogradnje

                 - stručna osposobljenost za rukovanje odnosnom vrstom strojeva i uređaja

                    - posjedovanje važeće vozačke dozvole "B" kategorije


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku uvjerenja o osposobljenosti, presliku važeće vozačke dozvole.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom u roku od 3 dana dostavite na adresu:

VARKOM d.d., Opći poslovi, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto „predranik preventivnog održavanja objekta i trase“.

Poveznica na dokument: Oglas za popunjavanje radnog mjesta "Predradnik preventivnog održavanja objekta i trase"  

Na vrh
Korisni linkovi