Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Važne obavijesti i savjeti za potrošače

U želji da našim potrošačima pomognemo da izbjegnu probleme i moguće troškove oko nekontrolirane potrošnje ili propuštanja vode, dajemo nekoliko savjeta i uputa. Pogotovo u ovim zimskim uvjetima kod vrlo niskih temperatura.

1. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući), bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije. Provjera se vrši tako da se zatvore sva potrošna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li indikator potrošnje (zvjezdica na vodomjeru) miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač ga mora pronaći i otkloniti o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na mjerenom dijelu vodovodne instalacije koja je u sustavu održavanja potrošača.

2. Preporučuje se da potrošači, odnosno vlasnici nekretnina (u kojima stalno ili povremeno borave), koje su spojene na javnu vodoopskrbnu mrežu, prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu), zatvore dotok vode na prvom ventilu (ispred vodomjera) u vodomjernom oknu i po potrebi ispustiti vodu iz vodovodnih instalaciju u kući kako bi se spriječilo smrzavanje. Zaključavanje vodomjernih okana kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno!

3. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, potrebno je zatvoriti ventil ispred vodomjera.

4. Održavanje vodomjernog okna, poklopca, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Varkoma treba biti osiguran pristup do vodomjera.

5. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, potrebno je provjeriti da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem i smrzavanjem vodomjera, odnosno njegovim puknućem može doći do nekontroliranog istjecanja vode i znatnih materijalnih šteta, koju su korisnici dužni sami podmiriti.

6. Sve uočene promjene u vodomjernom oknu, nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodomjernih komora, hidranata ili vodovodnih priključaka, nedostatak poklopca ili sličnih nedostataka, molimo da se jave na brojeve dežurne službe (042/ 262 262).

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi