Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Varkom d.d. i Udruga Franjo Koščec obilježili Svjetski dan voda

Povodom Svjetskog dana voda, koji se obilježava 22. ožujka, predstavnici tvrtke Varkom d.d. bili su domaćini članovima Udruge Franjo Koščec u terenskoj radionici „Kakvu vodu pijemo“.
Tehnički direktor tvrtke Varkom d.d, gospodin Marijan Cesarec, tijekom zajedničkog obilaska centralnih vodoopskrbnih građevina vodovoda Varaždin upoznao je goste sa zanimljivim detaljima:

-Svjetski Dan voda obilježava se od 1993. godine;

-22. ožujak predložen je na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu, a prihvaćen je od opće Skupštine Ujedinjenih naroda. Cilj svjetskog Dana voda je skrenuti pažnju i naglasiti važnost slatkih voda (riječnih, jezerskih, podzemnih) za održanje života na zemlji;

-Ovogodišnji svjetski Dan voda obilježava se pod motom „voda i energija“, a cilj je ukazati na različite aspekte veze vode i energije, te na koji način tu vezu suradnjom svih zainteresiranih strana najdjelotvornije iskoristiti;

-Tom se prigodom kroz razne stručne skupove i medije iznose svakojake statistike i podaci o važnosti pitke vode za život, zalihama pitke vode, njenoj dostupnosti stanovništvu u različitim područjima našeg planeta, potrebi zaštite od zagađenja pitke vode i svakako obvezi očuvanja zaliha pitke vode za buduće naraštaje;

-Neki od tih podataka su:

* poražavajuća je činjenica da čak 1,5 milijardi ljudi nema pristup pitkoj vodi, a oko 4.000.000 ljudi godišnje umre zbog korištenja onečišćene vode;

* na našem planetu ima 97,5% morske vode koju čovjek ne može direktno koristiti, velik dio je u snijegu i ledu na polovima, a svega 1,0% slatke vode dostupan je za korištenje.

Mi imamo tu sreću da nam je pitka voda relativno lako dostupna, ali isto tako našom nepažnjom i nebrigom kroz gospodarske aktivnosti osjetljiva je na razne oblike i zagađenja različitog porijekla.

Varaždinski vodonosnik pokriven je naslagama šljunka, pijeska i površinskim slojem humusa. Dakle, sva površinska zagađenja kroz ove se propusne slojeve brzo infiltriraju u podzemnu vodu.

S ciljem zaštite vodonosnika i sprečavanja zagađenja utvrđuju se zone sanitarne zaštite vodocrpilišta. Na sjednici Skupštine Varaždinske županije održanoj prije dva tjedna utvrđene su zone zaštite naših vodocrpilišta i Pravilnik kojim su definirane mjere za sprečavanje zagađenja vodonosnika. Ovim se Pravilnikom nastojalo pomiriti interese u zaštiti pitkih voda i razvoju gospodarstva unutar vodozaštitnog područja.

Iz sustava Regionalnog vodovoda Varaždin vodosnabdijeva se 151.000 stanovnika, odnosno 43.700 domaćinstava na području 26 jedinica lokalne samouprave, uključujući gradove Varaždin, Ludgreb, Novi Marof, Varaždinske Toplice, dio grada Lepoglave i Ivanca. Isporučuje se i do 10 lit/sek. pitke vode za područje Zagrebačke županije (Grad Sv. Ivan Zelina).

Pokrivenost Varaždinske županije sustavom javne vodoopskrbe je 85%, a pojedina zapadna i južna područja svega 25-30%.

U cilju povećanja pokrivenosti sustavom javne vodoopskrbe do min. 95% pripremljeni su razvojni programi za naredno četverogodišnje razdoblje koji iziskuju ulaganje do 105.000.000,00 kn.

U sustavu Regionalnog vodovoda Varaždin izgrađeno je 1.450 km cjevovoda u profilima od 1“ do 800 mm, izgrađeni su crpni kapaciteti vodocrpilišta 700 lit/sek., 17 vodosprema ukupnog korisnog volumena 15.100 m3, od čega centralna vodosprema Doljan 10.000 m3.

Do 30% cjevovoda starije je od 35 godina, izgrađeno iz loših PVC materijala, te je stalna potreba za rekonstrukcijama i investicijskim održavanjem u koje Varkom godišnje ulaže min. 10.000.000,00 kn vlastitih sredstava.

Godišnja potrošnja (prodaja) pitke vode iznosi cca 7.000.000 m3 od čega 74% domaćinstva i 26% industrija.

U usporedbi s 2002. godinom potrošnja pitke vode smanjila se za 27%. To je u manjem dijelu posljedica štednje, ali u najvećoj mjeri je to posljedica pada gospodarstva.

Nekontrolirani gubitak vode iz sustava kreće se oko 26% ispumpane vode. To je posljedica istjecanja vode kod puknuća cjevovoda, skrivena kontinuirana istjecanja kod manjih kvarova, greške mjerila, a manjim dijelom i krađa vode iz sustava putem hidranata.

Pitka voda distribuirana sustavom Regionalnog vodovoda Varaždin najviše je razine kvalitete i udovoljava svim zakonskim odredbama.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće svakodnevno obavlja vlastiti Laboratorij za fizikalno-kemijsku i bakteriološku analizu koji ima sva potrebna ovlaštenja.

Godišnje se ispita do 2.200 uzoraka iz mreže, vodosprema i bunara.

Također, kontrolne analize radi ovlašteni Laboratorij Zavoda za javno zdravstvo.

Sustav eksploatira podzemnu vodu dravskog aluvijalnog bazena putem tri vodocrpilišta.

Vodocrpilište Varaždin je najstarije vodocrpilište, s ukupno izgrađenim kapacitetom crpljenja 750 lit/sek. i do 2002. godine bilo je u ulozi glavnog vodocrpilišta sustava. Zbog svima nam poznate problematike povišene koncentracije nitrata, danas je u cijelosti izvan pogona.

U periodu 1996. do 2002. godine izgrađivano je vodocrpilište Vinokovšćak. Izgrađena su tri zdenca ukupnog kapaciteta 150 lit/sek.. Lokacija je predviđena za daljnji razvoj.

Vodocrpilište Bartolovec izgrađeno je do kapaciteta od 500 lit/sek.. Izgrađena su četiri zdenca do dubine 100 m i dva zdenca 45 m. Treći plitki zdenac upravo je u izgradnji.

U pogonu je i jedan vodozahvat prirodnog izvorišta – Belski dol, kapaciteta 50 lit/sek.. Ovo je prirodno izvorište iznimno čiste pitke vode kakvom obiluje jugozapadno područje županije.

U sustavu je izgrađeno 26 precrpnih stanica i uređaja za povećanje tlaka pojedinačnog kapaciteta od 80 – 2 lit/sek..

Svi objekti u sustavu vodocrpilišta – vodospreme i prepumpne stanice opremljeni su sustavom nadzora i daljinskog upravljanja. Iz dispečerskog centra u Varaždinu nadzire se i upravlja radom svih objekata u sustavu – ukupno 91 objekt. Nadzor i daljinsko upravljanje omogućuje optimalizaciju pogona sustava vodoopskrbe, prvenstveno kroz kontrolu i smanjenje gubitaka pitke vode iz sustava, brzu detekciju i lociranje kvarova na mreži.

Sustav Regionalnog vodovoda Varaždin na zavidno je visokoj razini tehnološke izgrađenosti i uređenosti, te je često predmetom pokazivanja od strane Ministarstava i Hrvatskih voda raznim posjetiteljima.

U razvoj sustava vodoopskrbe posljednjih 10 godina uložena su znatna financijska sredstva, gotovo 140.000.000,00 kn,a to su najvećim dijelom bespovratna sredstva Ministarstva i Hrvatskih voda. Danas je također prilika da im se na tome zahvalimo.

Ukratko o Varkom-u. Varkom je dioničko društvo čiji su dioničari 26 jedinica lokalne samouprave, najveći je svakako Grad Varaždin s 51%. Društvo je 2012. godine obilježilo jubilarnih 50 godina od osnivanja.

Danas upošljava ukupno 279 zaposlenika.

2008. godine iz Društva je izdvojena tadašnja radna jedinica Građevinska operativa i osnovano je povezano društvo Aquatehnika d.o.o.. Vlasnih novog društva je Varkom, a u periodu do 2013. godine društvo ostvaruje pozitivne rezultate i upošljava cca 100 zaposlenika.

S danom 31.12.2013. godine iz Varkom-a je izdvojena radna jedinica Čistoća i osnovano je novo društvo istog naziva. Ovo je bila zakonska obveza, proizašla iz Zakona o vodama. Društvo Čistoća d.o.o. u vlasništvu je 26 jedinica lokalne samouprave identično udjelima u vlasništvu Varkom-a.

+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi