Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Povezano društvo AQUATEHNIKA d.o.o. objavljuje poziv na prodaju radnih strojeva i vozila putem javne dražbe 

Na temelju Odluke o prodaji službenih vozila broj: 979/1-2018 od  24.09.2018. godine, AQUATEHNIKA d.o.o., Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, objavljuje 

 

POZIV ZA PRODAJU RADNIH STOJEVA I VOZILA PUTEM JAVNE DRAŽBE

 

Javna dražba će se održati dana 04.10.2018. godine (četvrtak) na adresi sjedišta AQUATEHNIKA d.o.o., Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, s početkom u 9:00 sati.

 

Radni strojevi i vozila ponuđeni na prodaju ovim Pozivom mogu se pregledati 01.10.2018. i 02.10.2018. godine od 12:00 do 15:00 sati na lokaciji Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, prema slijedećem rasporedu:

 

od 12:00 do 13:00 sati radni strojevi LIEBHERR,

od 13:00 do 14:00 sati radna vozila JCB, NEW HOLLAND, BOBCAT, KOLBELCO, BITELLI

od 14:00 do 15:00 sati teretna vozila IVECO, MERCEDES, MAN, FIAT 

 

Radni strojevi i vozila prodaju se po načelu „sve ili ništa“, po grupama kako slijedi u dokumentu:

Aquatehnika_prodaja_vozila_2018.-oglas1.pdf

Sve dodatne informacije o predmetnoj javnoj dražbi zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 13:00 do 14:00 sati kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 25.09.2018. godine. 

 

AQUATEHNIKA d.o.o.

 

      d i r e k t o r:

 

    Andrija Bedenik 

Na vrh
Korisni linkovi