Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Izvještaj o kvaliteti vode za piće 2010. godine

U 2010 godini je u internom Laboratoriju za pitke vode ukupnoispitano 2124 uzorka vode. Od toga je 514 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), a ostatak od 1610 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema.

Od 1610 uzoraka koji su ispitani svega 3 nisu odgovarala Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) i to zbog povišene mutnoće što čini 0,2% neispravnih uzoraka. Napominjemo da su sve uočene neispravnosti otklonjene u najkraćem roku.

Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti.

U tablici niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za piće iz mreže i vodosprema.

Tablica 1. Broj i kakvoća uzoraka vode za piće ispitanih tijekom 2010. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospreme

1056

1

0,09

1056

0

0

Mreža

554

2

0,36

554

0

0

Ukupno

1610

3

0,19

1610

0

0

Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) su detaljnije prikazani na našoj web stranici pod Analiza vode – Varkom.Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani u ovlaštenom laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na ukupno 123 pokazatelja kvalitete vode uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, mineralna ulja i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 16 uzoraka i svi su bili zdravstveno ispravni, a nalaze možetepogledati na našoj web stranici pod Analiza vode – HZJZ.

Na vrh
Korisni linkovi