Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

22. ožujak - Svjetski dan voda


Značaj vode za živa bića i čovjeka

 Voda je daleko najbogatija komponenta svih živih organizama i ima fundamentalan značaj u održavanju kako strukture, tako i funkcije svih tkiva, odnosno stanica kao osnovnih jedinica živih bića. Neunošenje vode dovodi mnogo brže do smrti nego neunošenje hrane. U slučaju neunošenja vode dolazi do smrti već poslije nekoliko dana, pošto organizam izgubi 10-20% od cjelokupnog volumena svoje tekućine.

Možemo se smatrati sretnima što imamo neometan pristup čistoj, pitkoj vodi koja je sigurna za upotrebu.

U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu. Približno 5 milijuna ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom. Približno 80% svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće.

Moramo čuvati naše izvore pitke vode čistima - ne samo zbog zaštite okoliša, već zbog zaštite našeg zdravlja!

 Europska povelja o vodi

 1. Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.
 2. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
 3. Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.
 4. Kvalitetu vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
 5. Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
 6. Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.
 7. Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati.
 8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.
 9. Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
 10. Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi.
 11. Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
 12. Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.

 Šuma – najbolji i najjeftiniji filtar za dobivanje pitke vode

Šume nisu samo zeleni ukras jednog grada ili područja, ili sirovina za drvnu industriju, nego isto tako vrlo važan regulator klime i prvenstveno nenadoknadiv regulator režima voda.

Čovjek i šume su u stalnoj interakciji, pa što god zadesi šumu zadesit će i čovjeka.

Šumski pokrov upija oborinske vode koje se kasnije javljaju kao izvor pitke – filtrirane vode. Šume posjeduju tu osobinu da, propuštajući oborine kroz zemljišne slojeve, pročišćavaju vodu. U kojoj mjeri šuma može utjecati na čistoću vode, najbolji je primjer grada Frankfurta na Majni u Njemačkoj i Bazela u Švicarskoj. Vodu iz rijeke ili industrijsku vodu prethodno steriliziraju i sistemom cijevi i pumpnih uređaja odvode u šumu. Tu voda ponire u tlo i miješa se sa podzemnom vodom. Ponirući kroz šumsko tlo, voda se filtrira, pročišćava i kada dođe u kontakt sa podzemnom vodom, ima istu temperaturu, ukus i čistoću kao podzemna voda.

Pročišćavanje rijeke Rajne u šumi u Baselu (Švicarska)

Rajna  

 

Zagađivači u otpadnoj vodi:

Fizički zagađivači: To su suspendirane materije, razni otpaci (hrana, odjeća, toalet papir), pijesak, mulj, ali isto tako radioaktivna i termalna zagađenja.

Kemijski zagađivači: organske i anorganske tvari: masti i ulja, deterdženti, fenoli, pesticidi, teški metali.

Biološki zagađivači: bakterije, virusi, alge.

Naš doprinos u zaštiti voda

Svaki pojedinac može dati doprinos u zaštiti voda ako samo malo promijeni svoje ustaljene navike:

 • Koristiti biorazgradive deterdžente i ekološka sredstva za čišćenje jer na taj način pomažemo biološku razgradnju
 • Koristiti omekšivač vode umjesto omekšivača za rublje, jer meka voda smanjuje potrošnju deterdženta i štiti mašinu, a nastale otpadne vode su prihvatljivije za vodotoke
 • Voditi računa o tome što bacamo u kanalizaciju, ne izlijevati kuhinjske masnoće i ulja, ne bacati higijenske uloške ili pelene jer trebamo imati na umu da će to završiti ili u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda ili u vodotoku (ako ne postoji pročišćavanje otpadnih voda)
 • Što je moguće više smanjiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva
 • Ne odlagati otpad i staro motorno ulje u blizini izvorišta pitke vode i vodotoka (jedna litara ulja zagadi preko milijun litara vode)
 • Ne sjeći šume u blizini izvorišta
 • Kontrolirati eroziju tla na vlastitom imanju sadnjom biljnog pokrivača i stabiliziranjem područja sklonog erozijama
 • Pažljivo odlagati baterije na za to predviđena mjesta; jedna cinčana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode, jedna kadmijska baterija može zagaditi od 3000-15 000 m3

Više o prirodnim sredstvima za čišćenje možete pročitati ovdje:

http://www.biosvijest.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=45:prirodna-sredstva-za-ienje&catid=27:1&Itemid=84

 http://metro-portal.hr/bakina-sredstva-za-ciscenje-na-prirodnoj-bazi/52229

Na vrh
Korisni linkovi