Gdje se nalazim: Naslovna - Zakoni
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Zakoni

 • Zakon o vodama
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
 • Zakon o hrani
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu 
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Objavljeno:3.6.2013.

Na vrh
Korisni linkovi