Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Poslovna politika, prioriteti i smjernice društva

 • Vodovod
  • Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta, s ciljem podmirenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije.

  • Dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava. Naročito zapadno i južno područje Varaždinske Županije, te na taj način stvaranje preduvjeta za proširenje sustava na područja s neriješenom vodoopskrbom

  • Optimizacija pogona i modernizacija sustava uvođenjem Sustava nadzora i daljinskog upravljanja (SNDU) na centralnim vodoopskrbnim građevinama, koje se očituju kroz:
    • povećanje sigurnosti pogona
    • smanjenje utroška električne energije
    • brzu detekciju, lociranje i popravak kvarova na vodovodnoj mreži, te skraćivanje vremena prekida vodoopskrbe u akcidentnim situacijama

  • Smanjenje gubitaka vode u distributivnoj vodoopskrbnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih i nefunkcionalnih cjevovoda, te cjevovoda nedovoljnog kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode.

  • Sigurnost pogona sustava vodoopskrbe u akcidentnim situacijama (puknuće cjevovoda) izgradnjom rezervoarskog prostora.

  • Povećanje tlakova primarne zone vodoopskrbe, te na taj način stvaranje uvjeta za efikasnu protupožarnu preventivu (naročito područje grada Varaždina)

  • Provođenje mjera zaštite od zagađenja vodonosnika u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta, realizacijom projekata kanaliziranja otpadnih voda.

 

 •  Kanalizacija
  • Izgradnja centralne kolektorske mreže jugoistočnog područja grada Varaždina, koji će omogućiti razvoj sekundarne kanalizacijske mreže pojedinih slivova za područja koja nemaju izgrađen javni kanalizacijski sustav ( Kućan, Brezje, Jalkovec, Gojanec i dr.)

  • Izgradnja sustava odvodnje za naselja u područjima zona sanitarne zaštite vodocrpilišta, prvenstveno Trnovec Bartolovečki, Hrašćica, Svibovec Podravski, Sračinec, Petrijanec, Kućan Marof, Kućan Gornji, Kućan Donji, Zbelava, Vinica, Maruševec, Vidovec i dr.

  • Rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže užeg područja grada Varaždina, prvenstveno iz razloga da se postigne zadovoljavajuća funkcija odvodnje otpadne vode, te zaštita vodonosnika od zagađenja

  • U pripremi je projekt povećanja kapaciteta Uređaja za pročišćavanje otpadne vode zbog proširenja slivnog  područja, te priključenja naselja na uređaj za pročišćavanje ( Kućan Marof, Kućan Gornji, Kućan Donji, Hrašćica, Zbelava, Jalkovec, Gojanec, Sračinec, Petrijanec i dr.)

  

 

+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi