Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Razvojna strategija vodoopskrbe

- osiguranje i dobava dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta, s ciljem podmirenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone Županije,

- optimalizacija pogona i modernizacija sustava uvođenjem nadzora i daljinskog upravljanja osnovnim funkcijama centralnih vodoopskrbnih građevina, a koja se očituje kroz:
   - povećanje sigurnosti pogona u akcidentnim situacijama
   - smanjenje utroška električne energije
   - brza detekcija, lociranje i popravak kvarova na vodovodnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih i  nefunkcionalnih cjevovoda te cjevovoda nedovoljnog kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode,

- smanjenje gubitaka vode u distributivnoj vodoopskrbnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih i nefunkcionalnih cjevovoda te cjevovoda nedovoljnog kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode,

- sigurnost pogona sustava vodoopskrbe u akcidentnim situacijama (puknuće cjevovoda) izgradnjom rezervoarskog prostora

- povećanje tlakova primarne zone vodoopskrbe radi stvaranja preduvjeta za efikasnu protupožarnu zaštitu (naročito područje grada Varaždina)

- provođenje mjera zaštite vodonosnika od zagađenja u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta realizacijom projekata kanaliziranja otpadnih voda


 Objavljeno:15.4.2010.

Na vrh
Korisni linkovi