Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Javna vodoopskrba i javna odvodnja

VODOOPSKRBA

 • proizvodnja i distribucija pitke vode
 • održavanje hidrotehničkih objekata
 • servis i baždarenje vodomjera (vlastita baždarnica)
 • fizikalna, kemijska i bakteriološka analiza pitke vode (vlastiti laboratorij)

ODVODNJA

 • održavanje sustava odvodnje
 • održavanje uređaja za pročišćavanje otpadne vode (mehanički + biološki)
 • analiza otpadne vode

Objavljeno:27.8.2015.

Na vrh
Korisni linkovi