Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Ispitivanje otpadnih voda

U sklopu poduzeća Varkom d.d. djeluje i radi laboratorij za otpadne vode na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanju voda(N.N. 20/11). Sukladno Zakonu o vodama (NN 56/13 ) i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda ( NN 20/11, 74/13) od siječnja 2015. godine više nismo u mogućnosti baviti se ispitivanjem otpadnim vodama za treća lica.

Status laboratorija za otpadne vode ima prema Certifikacijskom rešenju izdanog od strane Ministarstva poljoprivrede od 23.02.2015. (Klasa: UP/I-325-07/15-02/02,Ur.broj:525-12/0988-15-4.)

Laboratorij za otpadne vode ispituje i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, tehnološke otpadne vode, te provodi svakodnevni nadzor rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ispitivanje obuhvaća poslove uzorkovanja, analizu i obradu podataka vezano za fizikalno – kemijske pokazatelje

Na temelju navedenog Pravilnika i Vodopravne dozvole vezano uz rad uređaja svakodnevno se ispituje u laboratoriju; KPK,BPK5,suspendirana tvar, taloživa tvar, pH ,temperatura, otopljeni kisik, mutnoća, protok, amonijak, nitrati, ukupni dušik ,fosfati, ukupni fosfor, isparni ostatak ,imhoff, suha tvar, te indeks mulja dok se jednom tjedno provodi kompletna analiza .U kompletnu analizu spadaju dodatno kloridi, anionski deterđenti, ukupna ulja i masti, sulfati, te organska i anorganska tvar.Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:
042/350-660, 351-235 ili
laboratorij1@varkom.hr
msivric@varkom.com

Voditelj laboratorija: Marijan Sivrić, dip.ing.kem.teh.

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi