Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Tvrdoće

Često pitanje korisnika javnog vodovoda je kolika je tvrdoća vode za piće, kako bi znali podesiti regulator na perilici posuđa. Ovdje su ukratko prikazani podaci o tvrdoći vode svih vodocrpilišta u Regionalnom vodovodu „Varaždin“.

Općenito o tvrdoći vode

Tvrdoća vode je mjerilo kapaciteta vode za njeno reagiranje sa sapunom. Tvrdoj vodi potrebno je više sapuna za stvaranje pjene nego mekoj vodi pa je zbog toga, primjerice za pranje rublja, u tvrdoj vodi potrebno upotrijebiti više detergenta za isti efekt pranja.

Tvrdoću vode čine razni otopljeni ioni metala, uglavnom kalcija i magnezija, koji su ujedno i esencijalni minerali važni za ljudsko zdravlje i neophodni su u prehrani.

Kemijskim metodama se određuje ukupna, prolazna, stalna, karbonatna tvrdoća, ali i kalcijeva i magnezijeva tvrdoća. Najčešće tražen podatak je za ukupnu tvrdoću koja se obično izražava u mg/L CaCO3, ali i preko njemačkih, francuskih i engleskih stupnjeva tvrdoće.

Stupnjevi tvrdoće definiraju se na slijedeći način:

1 njemački stupanj tvrdoće = 1 od = 10 mg/L CaO

1 francuski stupanj tvrdoće = 1 of = 10 mg/L CaCO3

1 engleski stupanj tvrdoće = 1 oe = 10 mg/0,7 L CaCO3

Pretvorba pojedinačnih načina izražavanja tvrdoća

Mjerne jedinice

mmol/L

mekv/L

1mg/LCaCO3

1°d

1°e

1°f

1 mmol/L

1

2

100

5,6

7,02

10

1 mekv/L

0,5

1

50

2,8

3,51

5

1mg/LCaCO3

0,01

0,02

1

0,056

0,0702

0,1

1 °d

0,18

0,357

17,8

1

1,25

1,78

1°e

0,14

0,285

14,3

0,798

1

1,43

1°f

0,1

0,2

10

0,56

0,702

1

Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju maksimalno dopuštena koncentracija nije određena već se za tumačenje dobivenih rezultata koriste preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prema smjernicama iz 2004. godine nema određenih granica za tvrdoću vode vezanih uz zdravlje iako jako tvrda voda zbog okusa i taloženja kamenca u kotlovima i prilikom kuhanja može biti odbojna potrošačima. Postoje indikacije da meka voda nije preporučljiva za piće zbog lošeg utjecaja na ravnotežu minerala u organizmu, iako detaljne studije nisu dostupne.

Podjela vode prema tvrdoći:

VRSTA VODE

NJEMAČKIH STUPNJEVA,
°d

mg/L CaCO3

Meka

<4

<71,4

Lagano tvrda

4-8

71,4-142,8

Umjereno tvrda

8-18

142,8-321,4

Tvrda

18-30

321,4-535,7

Jako tvrda

>30

>535,7

Tvrdoća vode u Regionalnom vodovodu „Varaždin“ 

MJESTO UZORKOVANJA (PROSJEK)

UKUPNA TVRDOĆA mg/L CaCO3

UKUPNA TVRDOĆA,
njem. stupanj, °d

VODOCRPILIŠTE VINOKOVŠČAK

348

19,5

VODOCRPILIŠTE
 BELSKI DOL

294

16,5

VODOCRPILIŠTE BARTOLOVEC

362

20,3

DOLJAN vodosprema

332

18,6

Voda za piće u regionalnom vodovodu je umjereno tvrda.

Objavljeno:10.7.2014.

Na vrh
Korisni linkovi