Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Poveznice: Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 5/2012) 

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i tehnološko-tehnički uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine, obveza priključenja, rokovi za priključenje, naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, nadzor nad izvođenjem radova na priključenju, prekršajne odredbe.

Na vrh
Korisni linkovi