Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti

Poveznica: Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti (Službeni vjesnik Grada Varaždina 8/04)

Ovom Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti utvruju se djelatnosti i pravne osobe kojima se povjeravaju javne ovlasti da u sklopu djelatnosti, radi koje su osnovane općim aktima, uređuju odnose, rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obavezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba.

Objavljeno:12.4.2010.

Na vrh
Korisni linkovi