Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Poveznica: Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 47/2011)

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine, obveza priključenja, rokovi za priključenje, naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika prekršajne odredbe.

Objavljeno:5.6.2013.

Na vrh
Korisni linkovi