Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Rezultati za 2011.

Prikazani su podaci o organoleptičkim, fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim svojstvima sirove vode uzorkovane na zdencima i izvorištima koja se nakon dezinfekcije isporučuje potrošačima. Rezultati se odnose na prosječne vrijednosti pokazatelja za razdoblje 01.01.2011. - 31.12.2011. godine koji su ispitani u internom laboratoriju „Varkoma“.

Rezultati analiza su ocjenjivani s obzirom na maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008).

Kako je voda izvrsne kakvoće, ne zahtijeva nikakav dodatni tretman prije isporuke potrošačima, osim dezinfekcije sa klorom koji se dodaje u minimalnim količinama radi povećanja sigurnosti u vodoopskrbi.

Bartolovec B1
Bartolovec B2
Bartolovec B3
Bartolovec B4
Bartolovec B5
Bartolovec B6
Bartolovec B7
Bartolovec B8
Vinokovščak B1
Vinokovščak B2
Vinokovščak B3
Bela izvorište
Bela kaptaža

Objavljeno:25.2.2013.

Na vrh
Korisni linkovi