Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Poveznica: Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 53/2011)

Ovom se Odlukom utvrđuju obveza i postupak priključenja na komunalne vodne građevine, rokovi priključenja, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, te prekršajne odredbe.

 

Objavljeno:5.6.2013.

Na vrh
Korisni linkovi