Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

AGLOMERACIJA VARAŽDINSukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) objavljuju se građevinske dozvole na mrežnim stranicama Korisnika projekta.

- Građevinska dozvola Sracinec 22.12.2006.
- Građevinska dozvola Svibovec Podravski 2007.
- Građevinska dozvola Vinica 20.6.2008.
- Izmjena potvrde glavnog projekta Vinica 24.5.2013.
- Potvrda glavnog projekta Kneginec modernizacija 15.9.2008.
- Potvrda glavnog projekta JZ kolektor 31.1.2011.
- Potvrda glavnog projekta Črnec 19.6.2012.
- Produženje građevinske dozvole Vinica 31.5.2010.
- Produženje potvrde glavnog projekta JZ kolektor 13.2.2013.
- Građevinska dozvola Petrijanec 27.5.2016.
- Građevinska dozvola Cestica 27.5.2016.
- Građevinska dozvola Vinica 24.5.2013. 
- Građevinska dozvola Vidovec 30.5.2016.
- Građevinska dozvola Maruševec 23.5.2016.
- Građevinska dozvola Varaždin 25.4.2016.
- Građevinska dozvola Zbelava 15.4.2016.
- Građevinska dozvola Sveti Ilija 3.6.2016.
- Građevinska dozvola Trnovec Bartolovečki 17.5.2016.
- Građevinska dozvola Beretinec 29.4.2016.
- Građevinska dozvola Kneginec 17.5.2016.
- Građevinska dozvola Zelendvor 6.6.2017.

Lokacijske dozvole:

1.1. Lokacijska dozvola Petrijanec 29.12.2014.
1.2. Lokacijska dozvola Cestica 13.6.2014.
1.3. Lokacijska dozvola Zelendvor 9.9.2011.
1.4. Lokacijska dozvola Vinica 31.12.2007.
1.5. Lokacijska dozvola Sračinec 22.10.2003.
1.6. Lokacijska dozvola Svibovec 25.5.2004.
1.7. Lokacijska dozvola Vidovec 25.7.2014.
1.8. Lokacijska dozvola Maruševec 9.6.2014.
1.9. Lokacijska dozvola Varaždin 28.1.2015.
1.10. Lokacijska dozvola Zbelava 27.1.2014.
1.11. Lokacijska dozvola Črnec 17.8.2011.
1.12. Lokacijska dozvola Jugozapadni kolektor
1.13. Lokacijska dozvola Sveti Ilija 30.12.2014.
1.14. Lokacijska dozvola Trnovec Bartolovečki 30.12.2014.
1.15. Lokacijska dozvola Beretinec 11.6.2014.
1.16. Lokacijska dozvola Kneginec 23.12.2014.
1.17. Lokacijska dozvola modernizacija Kneginec 27.4.2007.

Na vrh
Korisni linkovi