Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Analiza tržišta - Vodoopskrba na području visoke zone Općine Breznički Hum - Šćepanje

Analiza tržišta - VODOOPSKRBA NA PODRUČJU VISOKE ZONE OPĆINE BREZNIČKI HUM - ŠĆEPANJE- evidencijski broj nabave - 9/17-MV-9

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Varkom d.d. u provodi analizu tržišta, a sve sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova, te otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova, usluga, Varkom d.d. je obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da ukoliko imaju primjedbe ili prijedloge, iste u roku 10 dana od objave dokumentacije o nabavi na web stranicama (do 18.09.2017.godine do 10,00 sati), dostave u Varkom d.d.

Kontakt podaci:

Sandra Skok: telefon: 042/406441,  e-mail: sskok@varkom.com
Martina Behin: telefon: 042/406441,  e-mail: mbehin@varkom.com

Nakon provedenog savjetovanja, Varkom d.d. razmotriti će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Poveznice na dokumente:


Breznicki_Hum-Scepanje-vodoopskrba.pdf
Ponudbeni_troskovnik_ Breznicki_Hum-Scepanje.xls 


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ ANALIZI

Izvjesce-Analiza_trzista_Breznicki_Hum-Scepanje.pdf

Na vrh
Korisni linkovi