Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Analiza tržišta - Produžetak vodovodne mreže visoke zone u naselju Hrastovec Toplički

Analiza tržišta - PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE VISOKE ZONE U NASELJU HRASTOVEC TOPLIČKI- evidencijski broj nabave - 8/17-MV-8

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Varkom d.d. u provodi analizu tržišta, a sve sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da ukoliko imaju primjedbe ili prijedloge, iste u roku 10 dana od objave dokumentacije o nabavi na web stranicama (do 28.09.2017.godine do 10,00 sati), dostave u Varkom d.d.

Kontakt podaci:

Sandra Skok: telefon: 042/406441,  e-mail: sskok@varkom.com
Martina Behin: telefon: 042/406441,  e-mail: mbehin@varkom.com

Nakon provedenog savjetovanja, Varkom d.d. razmotriti će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Poveznice na dokumente:

Hrastovec-Toplicki-produzetak_vodovodne_mreze.pdf
Ponudbeni_troškovnik_Hrastovec_Toplicki_R2.xlsx

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ ANALIZI

Izvjesce-Analiza_trzista-Hrastovec.pdf

Na vrh
Korisni linkovi