• Prijava kvara Vodovod
 • 042 262 262
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na vodoopskrbnom sustavu da nas o tome obavijestite.
 • Prijava kvara Kanalizacija
 • 042 350 660
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na kanalizacijskom sustavu da nas o tome obavijestite.
 
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

REZULTATI ANALIZA VODE IZVORIŠTA I MREŽE

  Kvartalni rezultati analize vode izvorišta i mreže

Kvartalni izvještaj o osnovnim fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima kvalitete vode u 2018. godini. 

Rezultati se odnose na prosječne vrijednosti pokazatelja sirove vode (zdenci, izvorište) te uzoraka iz mreže (vodospremnici i hidranti) koji su ispitani u internom Laboratoriju za pitke vode. Sirova voda se nakon dezinfekcije isporučuje potrošačima.

Rezultati analiza su ocjenjivani s obzirom na maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA PIĆE U 2018. GODINI

  U 2018. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2297 uzoraka vode. Od toga je broja 511 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1581 uzorak čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 205 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.
Prijava očitanja vodomjera
Javna nabava - objave
UPRAVLJANJE PROJEKTOM - AGLOMERACIJA VARAŽDINSKE TOPLICE Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0018230
USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 4.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0017547
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE - NADZOR Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 3.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0017353

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir. sporazuma:

Korisni linkovi