• Prijava kvara Kanalizacija
 • 042 350 660
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na kanalizacijskom sustavu da nas o tome obavijestite.
 • Prijava kvara Vodovod
 • 042 262 262
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na vodoopskrbnom sustavu da nas o tome obavijestite.
 
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Drugi poziv za prodaju poslovnih udjela u društvu Aquatehnika d.o.o.

  Temeljem odluke Skupštine trgovačkog društva Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15 donesene na izvanrednoj glavnoj Skupštini održanoj 4. listopada 2016., i odluke Nadzornog odbora od 29.11.2016. godine, direktor objavljuje DRUGI POZIV za prodaju poslovnih udjela u društvu AQUATEHNIKA d.o.o

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA PIĆE U 2016. GODINI

  U 2016. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2362 uzorka vode. Od toga je broja 541 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1575 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za piće), a ostatak od 246 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.
Prijava očitanja vodomjera
Javna nabava - objave
A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 16.1.2017. godine
Broj objave: 2017/S 0F5-0000725
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN A-1. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 5.1.2017. godine
Broj objave: 2017/S 0F5-0000036
VODOVODNI MATARIJAL - CIJEVI, FAZONSKI KOMADI Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 15.12.2016. godine
Broj objave: 2016/S 005-0027757

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir. sporazuma:

Korisni linkovi